Řepka olejka je rostlina z čeledi kapustovité.

Řepka olejka se pěstuje jako kulturní plodina pěstovaná pro svoje olejnatá semena využívané zejména k výrobě olejů. Řepka se pěstuje ve svou formách – jako ozimní a jarní, přičemž v našich podmínkách se téměř výlučně pěstuje ozimní forma.